Reformációs istentisztelet a WISZ-ben

2022. október 31.

,,De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk”

Reformációs istentisztelet a WISZ-ben

 

 

A reformáció ünnepe alkalmából szakkollégista társainkkal együtt istentiszteleten vettünk részt. Az igei szolgálatot Lovász Márton intézményi lelkész végezte. Az alkalomra kirendelt igeszakasz Józsué Könyvének 24. fejezetének első 15 verse (Józs 24,1-15), amely visszatekintést tár elénk a honfoglalás megpróbáltatásairól és annak beteljesítéséről, hogy az Isten által megígért föld, hogyan is vált a kiválasztott nép sajátjává. Szó esett többek között a reformáció jelentéséről és jelentőségéről, ami által feleleveníthettük az iskolai pályafutásunk során a történelemórákon tanult ismereteinket.

 

A reformáció több, mint 500 éves ünnep, melynek hangsúlya magában a szóban rejlik. A reformáció szó jelentése megújulás. A protestáns reformáció legismertebb vezéralakja Luther Márton, akinek célja volt, hogy 95 pontot kifüggesztve 1517-ben mozgalmat indítson el, amely egészében változtatta meg az egyházat. Az istentiszteletet énekek beépítésével színesítette a közösség.

Ünnepi hangulathoz illő öltözetben igyekeztünk mindannyian megjelenni, amelynek egyrészt a tisztelet kifejezése volt a célja, másrészt pedig a ráhangolódás is, hogy lelkünk mellett a megjelenésünk is hirdesse az alkalom különleges mivoltát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg: Godó Irén

Partnerek