Mentorálás

A mentorprogram esélyegyenlőségi program, melynek célja, hogy a felsőoktatásba hátránnyal érkező szakkollégistáknak egyenlő esélyük legyen tehetségük kibontakoztatásához. A mentorálás tudatos, tervezett tevékenység, amely a haladás nyomon követését, és folyamatos visszacsatolását is jelenti. Minden hallgatónknak folyamatos, személyre szabott mentorálást biztosítunk, tanulmányaik teljes időtartama alatt.

Kik a mentorok?

Olyan segítő, támogató attitűddel rendelkező szakemberek, egyetemi tanárok, tanszékvezetők, doktoranduszok, akik a szakkollégista tanulmányi területét jól ismerik, elismert képviselői saját területüknek.

Mi a mentor feladata?

A mentor együttműködés keretében segíti a hallgatót:

Minden szakkollégiumi hallgatónknak van saját egyéni fejlesztési terve a szakkollégiumi tagsága teljes idejére. A mentori feladat meghatározó része, hogy segítsen jól választott távlatos célt kitűzni a hallgatónak, és felépíteni az utat, mely elvezeti oda, illetve a tervezésben meghatározni azokat a mérföldköveket, melyeknek megvalósítását is együtt követi nyomon vele. Az eredményesség érdekében a mentor havonta konzultációkat biztosít a mentoráltnak, illetve nyomon követi (a hallgató teljes tanulmányi ideje alatt), segíti az egyéni terv megvalósítását, lehetősége szerint részt vesz a szakkollégium által szervezett mentori találkozókon, közreműködik a szakmai-, és karrierépítéshez szükséges kapcsolatrendszer kialakításában, hogy a hallgató nagyobb eséllyel jelenjen meg a munkaerőpiacon diplomája megszerzése után.

Partnerek