Jelentkezés
szakkollégiumi tagságra, vagy csak kollégiumi ellátásra

Jelentkezés célja

Személyes adatok

Vezetéknév:
Keresztnév:
Neme:
Születési név:
Anyja neve:
Születési ország:
Születési hely:
Születési dátum:
Elsődleges állampolgárság:
Másodlagos állampolgárság:
(ha van)
Tartózkodás jogcíme:
(külföldi személy esetén)

Értesítési adatok

E-mail cím:
Mobiltelefon:
Ország:
Irányítószám:
Város/község:
Közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó:

Felsőoktatási tanulmányok

Kollégiumi jogviszonyra feljogosító képzésének helye:
Kollégiumi jogviszonyra feljogosító képzése (kar és szak):
Képzésének finanszírozása:
Képzési jogviszony kezdő dátuma:
Képzésben eltöltött félévek száma:
Előző féléves tanulmányának korrigált kreditindexe:

Középiskolai tanulmányok

Középiskola neve:
Középiskola székhelye
Irányítószám:
Város/község:
Közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó:
Érettségi típusa:
Érettségi eredménye:

Csatolt dokumentumok

Aktív hallgatói jogviszony igazolása / felvételről szóló értesítés:
Húzza be ide a fájlokat vagy tallózzon az alábbi gombbal:
Tallózás
Önéletrajz:
Húzza be ide a fájlokat vagy tallózzon az alábbi gombbal:
Tallózás
Motivációs levél:
Húzza be ide a fájlokat vagy tallózzon az alábbi gombbal:
Tallózás
Érettségi bizonyítvány másolata a felsőoktatásba először belépők esetén:
Húzza be ide a fájlokat vagy tallózzon az alábbi gombbal:
Tallózás
Lezárt utolsó félév indexmásolata, korábbi hallgatói jogviszony esetén:
Húzza be ide a fájlokat vagy tallózzon az alábbi gombbal:
Tallózás
A Neptun rendszerből kinyomtatható előző lezárt félév tanulmányi átlagai:
Húzza be ide a fájlokat vagy tallózzon az alábbi gombbal:
Tallózás
Lelkészi ajánlás (előnyt jelent):
Húzza be ide a fájlokat vagy tallózzon az alábbi gombbal:
Tallózás

Partnerek