EFOP-1.3.7.-17-2017-00221 „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium tevékenységének bővítése...

2018. január 1.

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium által megvalósítani kívánt EFOP-1.3.7.-17-2017-00221 „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium tevékenységének bővítése és minőségi fejlesztése”elnevezésű projekt fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

 

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium alapvető küldetése, hogy a cigánysággal szembeni előítéletesség ellen tegyen, mégpedig a diplomaszerzés, karrierépítés területén. Ezt releváns módon, jól szolgálja esetünkben a részcélok elérését közvetlenül szolgáló eszközök, programok szinte mindegyike: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, Társadalmi együttélés javítása, Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése, Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése, Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése, Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása. A megvalósítandó konkrét tevékenységek pedig egymást erősítve hatékony eszközei, hogy érdemi változások lehessenek.

 

A felhívás fő célját az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépést, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítását, és ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítását hatékonyan vonják maguk után a tervezett tevékenyégek:

 

Az előítéletességgel szemben hatnak az érzékenyítés általunk tervezett elemei:

 

 

A társadalmi együttélést javítják a következő programok, elemek:

 

 

A célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességét fejlesztik:

 

 

A szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek az intézmény hatékony működésén keresztül közvetett hatást fejtenek ki:

 

 

A projekt időtartama: 2018. január 01. - 2019. december 31. között.

 

A megítélt támogatás összege 50.000.000 Ft.

Partnerek