Önkéntesség

Az önkéntes tevékenységek ösztönzésével célunk hallgatóink közösségi szerepvállalásának elősegítése, az, hogy ne csak elfogadni tudjanak segítséget, hanem tapasztalják meg a segítségadás örömét és fogadják el, építsék be a szemléletükbe a másokért való felelősséget.

Önszerveződő módon számos önkéntes programban vesznek és vehetnek részt. Munkatársaink ezt a folyamatot támogatják, a megvalósuló önkéntes programok lebonyolításához igény esetén segítséget nyújtanak (pl. hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett programok).

A WISZ szervezésében elsősorban karitatív egyházi, vagy keresztyén szervezetek munkájába van lehetőség bekapcsolódni, például a Református Szeretetszolgálatnál, illetve a Dorcas Segélyszervezetnél. Megfelelő dokumentálás mellett támogatjuk más, a társadalmilag hasznos munkát végző civil és nem civil szervezetekben végzett önkéntes tevékenységüket is.

Partnerek