Felvételi

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) felvételt hirdet a 2016/17-es tanév 2. félévére

1.Mi a WISZ célja?

A WISZ létrehozását az a szándék vezérelte, hogy segítse a cigány származású és/vagy hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok felfedezését és tehetségük kibontakoztatását. A szakkollégium hosszú távon biztos alapokra felépített, eredményes tudásközpont kíván lenni, amely érdemben segíti a tehetséges cigány fiatalok sikeres életpályáját és a hazai cigány közösségek felzárkózását. A feladat egyszerre örömteli misszió és kötelesség, része a Magyarországi Református Egyház szolgálatának, melyet a magyar kormány és az Európai Unió egyaránt támogat.

Tevékenységét külön támogatja az EFOP azonosító jelű, „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hosszú távú fejlesztési koncepciója” című projekt, melynek fókuszában az intézmény továbbfejlesztése áll, hogy még hatékonyabban szolgálja a hallgatók széleskörű és hiteles ismereteket sajátítsanak el, így ösztönözve feladatvállalásukat a cigányság felzárkózásában.

2.Mi az a szakkollégium?

 • A szakkollégium egy olyan intézmény, amelynek a felsőoktatásban részt vevő tanulók vagy az 2016/2017-es tanévre felvételt nyert egyetemi és főiskolai hallgatók lehetnek tagjai.
 • A szakkollégium egyrészt magas minőségű diákotthon, másrészt a szakmai-kulturális önművelés színtere. A szakkollégium hallgatói számára különféle képzéseket, foglalkozásokat biztosít (nyelvoktatás, közéleti események, előadások, közös projektmunkák stb.)
 • A szakkollégium kiválósági intézmény, amely hangsúlyosan a hátrányos helyzetből induló, de magukat a jövő értelmiségijeként értelmező hallgatók megsegítése érdekében jött létre. A szakkollégistákat átlagon felüli szakmai elkötelezettség, szorgalom és érdeklődés jellemzi.
 • A szakkollégium önszerveződő egyetemista közösség is, ahová ambiciózus, a tudományos életben érvényesülni kívánó, saját maguk elé komoly szakmai célokat kitűző, szorgalmas, elkötelezett és céltudatos hallgatókat várunk.

3.Mi az, hogy roma szakkollégium

 • A szakkollégium vállalása, hogy elsősorban roma származású és/vagy hátrányos helyzetű diákok számára biztosítja az ”értelmiségi” életben való helytállás lehetőségét.
 • A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjaként a WISZ célja sokoldalúan képzett, szakmai munkájában magas szintre törekvő, a továbbfejlődésre nyitott, elkötelezett, cigány identitásukat is vállaló, keresztény értelmiségiek nevelése.

4.Mit kínál a WISZ a hallgatóknak?

 • A szakkollégium esélyt teremt arra, hogy a hátrányos helyzetű egyetemi hallgatók is megfelelően teljesíthessenek a felsőoktatási versenyben (kurzusok, programok)
 • A szakkollégium hozzáértő és a hallgatókra figyelő munkatársai (lelkész, szakmai és tanulmányi munkatársak) tutorálják a hallgatókat, akikhez tanulmányi és egyéb, az egyetemi életben felmerülő ügyekben is fordulni lehet.
 • A szakkollégium biztos anyagi hátteret biztosít (jól teljesítő hallgatóknak maximum 50 ezer forintos havi ösztöndíj)
 • A szakkollégium tagjai gyakornoki programra is pályázhatnak, hogy szakterületükhöz kapcsolódó munkatapasztalatot szerezzenek.
 • A szakkollégium hallgatóinak nyelvi képzést iskínál
 • A szakkollégium magas színvonalú bentlakás is egyben (felújított, új bútorozású két- és háromágyas szobák.
 • A szakkollégium az értelmiségi életben elengedhetetlen szakmai kapcsolati háló kiépítésének kiváló terepe

5.Milyen kötelezettségekkel jár a szakkollégiumi tagság?

 • A szakkollégium önszerveződő egyetemista közösség is, ahová ambiciózus, a tudományos életben érvényesülni kívánó, saját maguk elé komoly szakmai célokat kitűző, szorgalmas, elkötelezett és céltudatos hallgatókat várunk.
 • Aktív részvétel a szakkollégiumi tanulmányi programban (közösségi és hitéleti programok, bibliaórák, tanulmányi kurzusok, nyelvi képzés, önkéntes munka)
 • Kollégiumi díj megfizetése

6.Hogyan lehet bekerülni a szakkollégiumba?

A szakkollégiumba sikeres felvételi vizsgával lehet bejutni. A felvételi vizsga az alábbi kötelező elemekből áll:

 • Szóbeli meghallgatás (beszélgetés)
 • Csoportos beszélgetés, szóbeli feladatmegoldás
 • Esszé
 • Nyelvi kompetenciák felmérése
 • Adatlap kitöltése

A hallgatók kiválasztásának egyéb szempontrendszere: a felvett hallgatók minimum 60% roma származású, 20 %-a hátrányos helyzetű. Ezen felül 20%-ban veszünk nem hátrányos helyzetű hallgatókat

7.Hogyan lehet többet megtudni a szakkollégiumról?

A szakkollégium szervezeti és működési szabályzata itt található.

Kérdés esetén munkatársaink válaszolnak:

8.Mi a jelentkezés menete?

A felvételi eljárásra való jelentkezés elektronikusan történik az alábbi felületen:

http://wisz.etn.hu/modulok/szakkollegium/jelentkezes.php

Jelentkezési határidő: 2017. január 26.

A felvételi vizsga időpontja: 2017. január 30. 13:00, Debrecen, Blaháné u. 15.

A felvételi vizsgán való részvétel feltétele a következő dokumentumok határidőre történő benyújtása:

 • aktív hallgatói jogviszony igazolása
 • önéletrajz
 • motivációs levél
 • lezárt utolsó félév indexmásolata, ÉS A NEPTUN RENDSZERBŐL KINYOMTATHATÓ ELŐZŐ LEZÁRT FÉLÉV TANULMÁNYI ÁTLAGAI a felsőoktatásba a félévben belépők esetén érettségi bizonyítvány másolata és az egyetemi felvételről szóló értesítés
 • a felvétel során a lelkészi ajánlás előnyt jelent

A dokumentumokat a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: href="uh!pont!sutamrofer!kukac!zsiw">uh!pont!sutamrofer!kukac!zsiw

Partnerek