Hitélet és lelkigondozás

A WISZ életében rendszeres és védett helyet kap az Istenre figyelés, az áhítatok, bibliaórák ideje. Ezek beosztása és megtartása a lelkész irányításával, a hallgatók órarendjének figyelembe vételével történik. Ezek az alkalmak a hallgatók aktív közreműködésével folynak.

A lelkész feladata a szakkollégiumi közösségszervezés is, és a WISZ hallgatóinak lelkigondozása, életvezetési támogatása, valamint az oktatási program spirituális moduljának megszervezése.

A WISZ ökumenikus szemléletű, felekezetileg nyitott, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat többi tagintézményéhez hasonlóan.

Partnerek