Közösségi programok

A szakkollégiumunk közösségfejlesztésében, közösségépítésében különösen jelentősek a közös programok, hiszen csak együttes erővel, közösen tudjuk elérni az általunk vállalt célokat. A közös együttlét nemcsak az egyéni életutakra, hanem a kollégiumi közösség minőségére, mint a napi élet belső és kifelé is ható kisugárzására is nagy hatással van. Programjaink jelentős részét hallgatóink igényei alapján szervezzük, és számukra azok térítés mentesek.

Melyek ezek a konkrét programok?

Ide tartoznak a havi rendszerességgel szervezett események: tematikus klubok, házi konferenciák, nyílt esték, melyeken közérdekű témákat dolgozunk fel meghívott előadókkal, közös főzések, kulturális estek, élménybeszámolók, színház, koncert látogatások, élményparkok és sportolási lehetőségek.

Programjaink sokszínűek, erősítik a cigány identitást, hangsúlyosan jelennek meg bennük a hitéleti tevékenységek és vetületek. Hét közben az istentiszteletek, bibliaórák jelentik a közös programokat, képzési hétvégén az önismeret és személyiségfejlesztés kap nagyobb hangsúlyt. Minden nyáron nyári 5 napos tábort szervezünk, ahol szintén sor kerül számos közösségépítő, identitást erősítő programra.

A programok másik része az együttműködő partnereinkkel szervezett, évente ismétlődő konferenciák, találkozók:

Partnerek