EFOP-1.3.7.-17-2017-00221 „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium tevékenységének bővítése...

2023. április 25.

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium az EFOP-1.3.7-17-2017-00221 „ A  Wáli István Református Cigány Szakkollégium tevékenységének bővítése és minőségi fejlesztése” elnevezésű projektet valósította meg 2018. január 01. - 2020. január 01. között.

 

A megítélt támogatás összege 42.884.086 Ft, a támogatás mértéke 100 % volt. Az EFOP-1.3.7-17-2017-00221 számú projekt érdemi segítséget nyújtott az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépésben, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósításában, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosításában.

 

Az előítéletességgel szemben hatnak az érzékenyítés általunk megvalósított elemei:

 

 

A társadalmi együttélést javították a következő programok, elemek:

 

 

A célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességét fejlesztették:

 

 

A szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek az intézmény hatékony működésén keresztül közvetett hatást fejtettek ki:

 

 

Vezetésfejlesztés.

Partnerek