"A mentorprogram a szakkollégium legszemélyreszabottabb programja"

2020. augusztus 11.

A mentorprogram a szakkollégium tevékenységének egyik fő eleme, melynek célja, hogy a szakkollégisták a saját tudományterületükön közvetlen segítséget kaphassanak. A Wáli István Református Cigány Szakkollégium létrejöttének egyik legfontosabb célja ugyanis, hogy mindannyian eljuthassunk a diplomáig, megalapozva sikeres életpályánkat. Éppen ezért minden hallgató saját mentorral rendelkezik, aki általában olyan szakember, doktorandusz, egyetemi tanár, tanszékvezető, aki a mentorált szakterületén kiemelkedő teljesítménnyel bír.  Hallgatónk, Torner Bernadett írása.

 

A programot a rendszeresség és a folyamatos dokumentáció jellemzi. A hallgatók egyéni fejlesztési tervvel rendelkeznek, melyet a mentoruk segítségével vezetnek az egyéni konzultációk alkalmával, rövid távú célokat tűznek ki, illetve a szemeszter végén közösen értékelik a hallgató tevékenységét. Félévente 6-8 alkalommal történik a konzultáció.

 

Általánosságban elmondható, hogy a szakkollégiumi programban részt vevő hallgatók szülei, közelebbi rokonai nem rendelkeznek felsőoktatási végzettséggel, ezáltal a felsőoktatással kapcsolatos kérdéseivel a hallgató magára van utalva, viszont ebben tud segíteni a mentor. Úgy gondolom, hogy egy mentor képes felismerni a mentoráltban rejlő lehetőségeket és képes segíteni hallgatónak, hogy kibontakozhasson. Fontos, hogy a hallgató céltudatos és motivált legyen, hisz bár a mentor segíthet minket a céljaik elérésében, felvonultathatja a lehetőségeinket, de a cél kitűzése a mi feladatunk.

 

A szakmai segítségnyújtáson túl a mentor segíti a hallgatót az életben való eligazodásban, a jellemfejlődésben, illetve konfliktushelyzetek megfelelő lebonyolításában is.

 

2016 szeptemberében nyertem felvételt a szakkollégiumba, ekkor vettek fel a Debreceni Egyetem Általános Orostudományi Karának orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szakára.

Felvételemet követően szinte azonnal lett mentorom, aki immár 4 éve segíti a szakmai fejlődésemet és előrejutásomat. Kezdetben az alapvető kérdésekben nyújtott nagy segítséget, mint például tanulási tippek, vizsgafelvételi tanácsok, majd pedig a megfelelő, igazán hozzám illő specializáció megválasztása. A döntések meghozatalánál mindig nagyon körültekintően járt el, megfontolt tanácsokkal látott el. Mindezek mellett neki köszönhetem a megfelelő témavezető és nyári gyakornoki hely megtalálását is, illetve különböző pályázatok beadásánál és TDK munkám során is számíthattam a tanácsaira.

 

Mentoromtól nem csupán szakmai, de nagyon sok lelki tanácsot is kaptam, hisz a tanulmányaimmal kapcsolatos kérdéseimen kívül előkerültek magánéleti, vallási és szociális jellegű témák is.

 

Összességében elmondható, hogy a mentorprogram a szakkollégium legszemélyreszabottabb programja, amely a hallgató szakmai előrelépésére, későbbi elhelyezkedésére, és fejlődésére helyezi a hangsúlyt.

Partnerek