Szakmai beszámoló: NTP - SZKOLL - 21 - 0046 "TovábbWISZünk"

2022. június 30.

Célunk a hátránnyal induló, tehetséges hallgatók segítése, hátránycsökkentése, személyes példaadással a következő generáció tanulásra motiválása volt. Pályázati programunk a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program 1.700.000 Ft. összegű támogatásával valósult meg.  Támogatási időszak: 2021. 07. 01 – 2022. 06. 30.

 

 

 

Megvalósult tevékenységek időrendben

 

 

2021. szeptember 10. - 2022. június 30.: Tutori konzultációk /összesen 38 alkalommal.

2022. február 12.: Mindennapi hatékonyság – Időmanagement kurzus I.: Balogh Ádám tréner, coach, HR tanácsadó

2022. február 13.: Mindennapi hatékonyság – Időmanagement kurzus II.: Balogh Ádám tréner, coach, HR tanácsadó

2022. március 03.: Társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt – Püspökladány – Karacs Ferenc Kollégium – előkészítő találkozó

2022. március 18.: Családterápia kurzus I.: Baloghné Dr. Berényi Rita Anna családterapeuta

2022. március 19.: Családterápia kurzus II.: Baloghné Dr. Berényi Rita Anna családterapeuta

2022. április 29.: Nyilvános közéleti vitaest: Találkozás híres roma értéktudatos szereplővel - Beszélgetés Farkas Zsolttal

2022. május 24.: Társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt – Karcag – Karcagi Nagykun Református Gimnázium - osztályfőnöki óra

2022. május 27.: Társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt – Heves – Eötvös József Református Oktatási Központ - osztályfőnöki óra

2022. május 30.: Társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt – Karcag – Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium - osztályfőnöki óra

2022. június 27.: WISZ Évkönyv 2021/2022 megjelenése

 

 

Tevékenységek bemutatása

 

 

I. Képzések:

Mindennapi hatékonyság - Időmanagement képzés - Balogh Ádám tréner, coach, HR tanácsadó

Képzés időpontja: 2022. február 12-13. (szenior kurzus)

A szakkollégium hallgatóinak tudatosabb időhasználat fejlesztése kiemelkedően fontos. A tréning azokat a pontokat helyezte fókuszba, melyek egy lépéssel közelebb vihetik a hallgatókat a mindennapi kihívásokat jelentő hétköznapok és váratlan szituációk tudatosabb kezeléséhez.  Feldolgozásra került a kurzuson pl. az időhöz való személyes viszonyulás, egyéni szervezettség, az időgazdálkodás javításának eszközei, szokások felvétele.

Családterápia - Baloghné Dr. Berényi Rita Anna családterapeuta

Képzés időpontja: 2022. március 18-19. (szenior és junior kurzus)

Ez a kurzus a valóságról szólt, gyakorlatias volt és sok személyes élménnyel dolgozott. A feldolgozott témák voltak pl.: a család meghatározásai, jellemzői a múltban és a jelenben, a család, mint rendszer működése, családi viselkedésminták, a családi élet szakaszai, ciklusai, a család támogató funkciói; az „elég jó” család, a család krízisei – normál és trauma-, stressz-krízisek.

 

II. Szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres kiadvány:

A WISZ Évkönyv 2021/2022-es száma négyszínnyomással, 200 példányban, 60 oldalon 200 x 245 mm méretben jelent meg.

Megjelentetésével célunk, a szakkollégium tehetséggondozó és hátránykompenzációs munkájának bemutatása, minél több cigány és hátrányoshelyzetű fiatal továbbtanulásra ösztönzése, szakkollégiumi közösségünk erősítése volt.

Az évkönyv magazin jellegű, képes riportokat, hallgatói és szakmai cikkeket egyaránt tartalmaz. Bemutatja hallgatóink sikereit, a szakkollégiumi életet, terveinket, megvalósult szakmai programunkat.

 

III. Tutori rendszer működtetése:

Célja: A szakkollégiumi hallgatók tudományos munkába való bekapcsolódásának, illetve a kutatási tevékenységben való részvételének támogatása.

3 hallgató számára vontunk be tutort. A tutori konzultációk 2021. szeptember 10. - 2022. június 30. között, összesen 38 alkalommal valósultak meg.

Eredmények:

Hallgatóink 7 tudományos cikket publikáltak magyar és angol nyelven, tudományos tanulmányi versenyeken (TDK) 4 helyezést értek el és több mint 20 konferencia előadást tartottak a tanév folyamán. Előadtak pl.: A Debreceni Egyetem Szakkollégiumainak III. Tudományos Konferenciáján, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (PEME) XXII. Nemzetközi Tudományos PhD-Konferenciáján, Hittel, Tehetséggel - Roma szakkollégisták tudományos munkái 2011-2021 Konferencián, a XXI. Országos Neveléstudományi Konferencián, az ÚNKP konferencián.

 

IV. Nyilvános közéleti vitaest szervezése:

Céltudatosság, siker, alázat - Találkozás híres roma értéktudatos közszereplővel

Farkas Zsolt volt a vendégünk, aki több évtizede a cigány kultúra ápolásának szenteli az életét zenészként, táncosként és koreográfusként, valamint komoly szerepet vállal a fiatalabb generációk mentorálásában és tanításában is. A rendezvényt külső helyszínen valósult meg, a debreceni Sikk Klubban, melyre összesen 56 fő látogatott el

A teljes beszélgetés megtekinthető a YouTube-csatornánkon!

 

V. Társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt:

A 2021/22. tanévben folytattuk az előző évben elkezdett projektünket három új település ill. 2 új megye bevonásával. Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyéből az alábbi kisvárosok középiskolájával, ahol lehetett roma szervezetével szerveztünk közös programot: Karcag, Heves, Püspökladány. A kiválasztott települések középiskoláiban osztályfőnöki órákon vettek részt hallgatóink Ezeken az alkalmakon a szakkollégista hallgatók bemutatták saját életútjukat, a szakkollégiumot, beszéltek a karrier lehetőségeikről, a közösségről. Arra motiválták a fiatalokat, hogy érdemes tanulni, ők is tanuljanak tovább, hiszen van lehetőség a támogatásukra és éljenek vele. Összesen 138 fiatallal találkoztunk.

A programunkba összesen 236 fő vett részt.

 

A program képgalériája ide kattintva tekinthető meg!

 

   

 

Partnerek