Doktoranduszok a szakkollégiumban

2023. január 21.

Doktoranduszok a szakkollégiumban

 

 

A szakkollégiumban nem nehéz nagyratörő terveket megfogalmazni, hiszen olyan inspiratív maga a közösség, hogy a tudás befogadására, az élet nemes céljainak megkovácsolására, s a tiszta erkölcsre sarkall. Több hallgató is megízlelhette a doktorandusz lét szépségeit, s egyben kihívásait. Az ikerpár Godó Irén és Godó Katalin, valamint Balogh Jenifer is doktorjelöltek, s méltán helytállnak a képzés egyik legmagasabb szintjén a Debreceni Egyetemen. Közülünk többen sikeresen túl vannak a vízválasztó komplex vizsgán is. Szakkollégiumunk büszkeségei és pozitív példaképei is ők valahol, akik képesek bizonyítani és megmutatni azt, hogy a nehézségek ellenére egy szakkollégiumi közösség erősítő védőhálójában mennyire magasra képes szárnyalni az ember. A megfelelő támogatások: akár a mentorálás, akár a nyelvi képzés, korrepetálás mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a lehető legmagasabb színvonalon sikerüljön a tanulmányok elvégzése.

 

 

Godó Katalin és Godó IrénBalogh Jenifer

 

 

 

Persze mindezek megvalósításához kell az egyéni elhivatottság, s sokszor bizony kemény döntések sorozata, vagy akár gyakran kudarcok is nehezítik az előrejutás magaslatát. Viszont a nehéz időszakban töretlenül számíthatnak a hallgatók lelkigondozói beszélgetésre lelkészünk, Lovász Márton személyében. Sokat tudnak továbbá töltekezni a Bibiliaórák, Istentiszteletek által is.

 

 

 

Részvétel a tudományos életben

 

Cikkek és publikációk igazolják több hallgató részvételét a tudományos életben. Kiemelkedő a doktoranduszok mellett Torner Bernadett, Rostás Melinda és még számos személy szereplése, akik mind-mind kimagasló szorgalmuknak köszönhetően különleges kutatómunkájukat a laikus, valamint a tudományos közösség elé tárják.

 

 

 

 

 

 

 

Minden évben megrendezett házi konferenciánkon pedig lehetőségük van egymás szakmaiságát megismerni, s megélni a büszkeség nemes érzését egy keresztény értékrenden alapuló közösségben. Hálát adhatunk azért, amink van, s hogy a lehetőségekhez érdemben méltó személyek férnek hozzá, akik nem tékozolják el, hanem bizonyítják rátermettségüket az élet számos területén. Valahol a keresztényi életre nevelés céljai közé tartozik az is, hogy alázattal és kitartással viseltessünk, valamint felelősségvállalással egyetemi tanulmányaink iránt (is).

 

 

Szöveg: Godó Katalin

Partnerek