Beszámoló disszeminációról

2023. január 27.

Beszámoló disszeminációról

 

A szorgalmi időszak végén, 2022. december 10-én Godó Irén és Godó Katalin tartott egyetemista hallgatóknak előadást a szakkollégiumról. Érdeklődéssel fogadták őket, s kérdéseket is intéztek a hozzájuk. Sajnos sokan nem tudnak, vagy nem értesülnek arról, hogy mit is jelent egy ilyen intézményhez tartozni, s mennyi számos pozitívummal jár. Irén és Kati célja az volt többek között, hogy megismertesse a szakkollégista lét lehetőségeivel a hallgatóságot, hogy aztán hírül vigyék másoknak is ezt az információt. Sok diák számára mai napig egyetlen lehetőséget jelent a felsőoktatásba történő bennmaradás mellett, de vannak, akik számára ez a közösség egy fontos védőháló, s megtartó erő. Vannak olyanok is, akik enélkül is diplomát tudnának szerezni, de fontos mégis, hogy a szakkollégista lét egy többlettartalommal ruházza fel az egyetemista éveket. Egyéni és társas szinten is gyarapodhat nálunk az ember. A WISZ mottója nem véletlenül az, hogy a célunk elérését könnyíti meg.

 

 

 

 

 

Szöveg: Godó Katalin

Partnerek