Illem, etikett, protokoll, a viselkedéskultúra alappillérei

2023. március 27.

Illem, etikett, protokoll, a viselkedéskultúra alappillérei

 

 

Az igényes, tanult, megfelelő modorral megáldott ember nem csak munkaidőben, reggel 8-tól délután 4-ig viselkedik rendesen. Ez egyfajta „élet stílus”, ami abban az esetben szerencsés, ha természetes. Ha természetes módon jönnek azok a minták, azok a viselkedési normák, mondhatni szabályok, amelyeket bizonyos helyzetekben használni kellene.

 

A jó hír az, hogy az ehhez szükséges iránymutatásokat már nem szükséges kitalálni, egyszerűen csupán megismerni, használni, ezen kívül gyakorolni szükséges, a hétköznapi, valamint üzleti életben egyaránt.

Miért fontos ez? Ahogy élünk, ahogy létezünk, pontosabban, ahogyan viselkedünk, ahhoz kapcsolva alakul ki az emberekben rólunk egy kép. S, hogy ez a kép éppen milyen formát ölt, az nagyban függ attól, hogy az illem, etikett és protokoll által helyesnek tartott viselkedés kultúrát elsajátítjuk, alkalmazzuk mindennapi életünkben, vagy majd a későbbi munkahelyeinken.

Noha az illem, etikett, valamint protokoll kifejezések hasonló jelentéssel rendelkeznek, valamint egy tőből fakadnak, ezen szavak hallatán mégis hajlamosak vagyunk félre értelmezni jelentésüket, különösen abban az esetben, ha megpróbáljuk a jelentésük közötti különbségeket taglalni.

Ezeknek a kifejezéseknek a fogalmi kereteiről, alkalmazási területeiről, tartott képzést Varga Bernadett szakdiplomáciai szakértő, a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs tanácsadója.

A 15 órás kurzus 2023. 03. 24-25.-én zajlott, két turnusban, ahol a három kulcsfogalommal ismerkedtek meg részletesen a szakkollégium hallgatói.

 

 

 

Az illem, a viselkedés legemberibb szokásait jelenti. Innen eredeztethető az etikett és a protokoll. A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége. Már a családban elkezdődik ez a tanulási folyamat legfőképpen utánzás és példamutatás útján, ami a gyermekkorban sajátítható el, tehát az illedelmességet otthonról kellene, hogy hozzuk, hiszen a korai években be kellene, hogy épüljön a mindennapjainkba. Amennyiben ez megvalósul, akkor ezeknek a szabályoknak a betartása evidens, automatikusan történik.

Az etikett francia eredetű szó, eredetileg olyan feljegyzést jelentett, amiben a neveket, rangokat, a különböző szertartások lebonyolítását rögzítették. Az udvari szertartás- és illemszabályok összességét jelentette. Léteznek azonban olyan leírások, melyek az erkölcshöz köthető definíciókat tartalmaznak, mint egyfajta erkölcsi és az illemszabályok közötti kategóriákat. Egyéb megfogalmazásban, a társadalmi érintkezés viselkedési normáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előkelősködő körökben, pl. a diplomáciában vagy a királyi protokollban megszabott és rendszerint megmerevedett rendszere.

 

 

 

A protokoll a magasszintű viselkedéskultúra alapját képezi. Így a protokoll napjainkban azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját, például az állami, diplomáciai és vállalati az államközi, kormányközi, diplomáciai, belföldi és nemzetközi hivatalos kapcsolatokkal foglalkozók hivatalos, egymással történő viselkedés kultúráját jelenti.

A kurzuson az elméleti alapokon kívül gyakorlati ismereteket is elsajátíthattunk. Megtanultuk pl.: az asztali terítés szabályait, így a poharak elhelyezési sorrendjét is. Átvettük az üzleti, hivatalos öltözködés szabályait. Megtudtuk, hogy mit jelent az, ha a dress code  smart casual vagy black tie. Átvettük a tegezés-magázás szabályait. Foglalkoztunk a testbeszéd fontosságával, azzal, hogy mit adnak hozzá megjelenésünkhöz a metakommunikációs jelzéseink. Olyan területek is előkerültek, mint a közösségi média használat, hozzászólások, fényképek használata, állásinterjún való megjelenés.

A kurzus relevanciája tehát nem vitatható, ahogyan a gyakorlati haszna sem. Mindennapi életünkben kiemelkedően fontos, hogy hogyan nyilvánulunk meg, milyen viselkedéskultúránk, legyen az a munka, üzlet, vagy éppen az egyetem világa.

 

 

 

Viselkedéskultúra, nyilvános szereplés, protokoll képzésünk prezentációját itt lehet megtekinteni: 

http://www.wisz.hu/tartalom/dokumentumok/ppt_viselkedeskultura_1_1.pdf

 

Ez a képzés a Wáli István Református Cigány Szakkollégium NTP – SZKOLL - 22 - 0041 pályázati azonosító számú „A célodhoz WISZ!” projektjének keretében valósult meg. A projektet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 1.900.000 Ft. összeggel támogatta a Nemzeti Tehetség Program keretében. Támogatási időszak: 2022. július 01.- 2023. június 30.

 

 

Szöveg: Balogh Jenifer

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

Partnerek