Dr. Lakatos Szilvia romológia-kurzusa

2023. október 7.

A 2023. október 8. szombat reggeli képzésünk Dr. Lakatos Szilvia előadónk bemutatkozásával kezdődött: elmesélte egyetemre kerülését, valamint egyetemi pályafutását, ami sokunk számára példaértékű lehet.

Beszéltünk a romológia kialakulásáról, tudományosságáról, helyéről a társadalomtudományok közt. Megfigyelhettük, hogy számos kapcsolódást rejthet magában, akár a saját területünkön is. Ide tartozik az irodalom, néprajz, történelem, nyelvészet is akár. A cigányság történelmével folytattuk: az indiai vagy egyiptomi származás is felötlött, hogy számukra mennyire releváns ez a származás? Ilyen nagy időtávlatból még beszélhetünk indiai származásról? A letelepedésről, bevándorlásaikról is szót ejtettünk. A szocializmus idején milyen helyzetben voltak, milyen lehetőségeik voltak. A népszámlálási adatok is meglepőek: a 2022-es KSH-adatok szerint százezerrel kevesebb roma volt, mint 2011-ben. Ezeknek megtárgyaltuk okait, többek közt a megbélyegzést, politikai helyzeteket.

 

 

 

 

A cigány csoportok is szóba jöttek, valamint a nyelveik. Informatív képeket is láthattunk romugrókról, gáborcigányokról, kárpáti cigányokról, beásokról, travellerekről.

A tanodákról is beszéltünk:
Érdekes volt, hogy az elején előadónk megkérdezte, ki milyen cigány. Többen elgondolkoztak a kérdésen, de ez az előadás vége felé már megválaszolható volt: akár a vezetéknév alapján. Szerintem ez az identitás szempontjából számít fontosnak: a kurzus végén megtudhattuk, az őseik például milyen tevékenységeket végeztek, vagy milyen nyelvet beszéltek. Ha már nyelv: többféle nyelvkönyvet is kiosztott nekünk előadónk, amiket előadása közben néztünk. Ezek között volt beás és oláh cigány nyelvkönyv, szerb iskolai munkafüzet cigány nyelven, mesekönyvek, stb. Jó volt látni, hogy nemcsak egy távolian elérhető nyelv ez, hanem él több család körében is, akár nyelvvizsgázhatunk is belőle.

Partnerek