Fokozott várakozással tekintünk a jövő elé

2018. augusztus 2.

Mózes Áron, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatója a vele készített interjúban elmesélte, hogyan alakult az intézmény rengeteg színes programot és előrelépést hozó, 2017/2018-as tanéve, ahogyan azt is, hogy milyen változások várhatóak a jövőben annak életében.

 

Hogyan értékeli a WISZ elmúlt tanévét?

 

A szakkollégium minden korábbi événél gazdagabb programot valósított meg, és nagyszerű eredményeket tudhat a magáénak, de a jövőre is fokozott várakozással tekintünk. Mindezért Istennek adunk elsődlegesen hálát, hogy vezette és megáldotta a dolgozói csapatunk munkáját, a hallgatói közösség életét, tanulmányait, és a jövőt illetően is elsődlegesen benne bízunk. A 2017/2018-as tanévet 30 szakkollégistával kezdtük, és volt két kollégiumi lakónk is. Egyikük félévkor bekapcsolódott a szakkollégiumi programba. A következő tanévet pedig terveink szerint ennél is nagyobb létszámmal kezdjük.

 

Milyen elemek jellemezték a tanév programját? 

 

Folytattuk a működésünk hallgatói véleményekre épített fejlesztését. Így javítottuk a belső kommunikációnkat, fejlesztettük a képzési rendszerünket, valamint előre tudtunk lépni a szakkollégiumi munka értékelésének módszerében. A gyakornoki programunkban fontos szakterületekre tudunk egyre több hallgatót bevonni: pl. közigazgatás, államigazgatás. Mindezeket a hallgatói elégedettségvizsgálat is visszaigazolja. A hagyományos, bár folyamatos fejlesztés alatt lévő roma szakkollégiumi program mellett, ebben az évben indítottuk el az EFOP 1.3.7 jelű, „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium tevékenységének bővítése és minőségi fejlesztése” című projektünket.

 

Februárban komoly eredményt ért el az intézmény a többi roma szakkollégium előtt.

 

Igen, megnyertük a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat focikupáját, melyen immár tizenegy intézmény vehetett részt, a nem egyházi intézményekkel együtt. Így 2019 februárjában mi rendezzük a következő tornát Debrecenben.

 

Ha jól tudom, több szakkollégiumi kiadvány is készülőben van, nemde?

 

Kutatói Klubunk alumni hallgatóink kutatására vonatkozó kötete a napokban jelenik meg, és hamarosan kiadjuk a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat intézményi jó gyakorlatainak gyűjteményét is a WISZ szerkesztésében. Fontos információkhoz jutottunk egy, Prof Dr. Pusztai Gabriella irányításával végzett kutatás eredményeként is, mely azt célozta, hogy az egyetemi képzésben bent lévő roma, vagy hátrányos helyzetű, nem roma szakkollégista hallgatóknak milyen igényeik lennének egy roma szakkollégiummal kapcsolatosan, illetve a középiskolások milyen szempontjait vegyük figyelembe, amikor fejlesztjük szakmai programunkat. 

 

Milyen változások kísérték a tanévet? A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatói és munkatársai az intézmény 2018-as nyári táborában

 

Emberi erőforrásainkat elsősorban új kollégák felvételével fejlesztettük. Sajnálattal váltunk meg két munkatársunktól, korábbi lelkészünktől, Tiba Zsolttól, és a WISZ korábbi hallgatójától, Váradi Zsuzsannától. De mindkét váltáshoz tartoznak örömteli vetületek is. Megnövekedett a lelkész feladata, elvárt jelenlétének mértéke, és Tiba Zsolt után örömmel kell említeni új lelkészünk, Lovász Márton ez évi szolgálatát. Váradi Zsuzsanna, bár elkerült tőlünk, de a Debreceni Egyetem egyik doktori iskolájának tagjaként kapcsolatban maradt velünk, illetve a szakmai érdeklődésének megfelelő munkaköre van. Újraosztva a feladatokat, munkáját részben Kertiné Rózsa Anikó vette át, más feladatokkal kiegészítve, szintén a munkatársak és a hallgatók egyértelmű elégedettségét kiváltó módon. Hasonlóan hálásak lehetünk azért is, hogy Molnár Illés kommunikációs felelős nagyobb szakmai kihívások felé való távozásával, Dezső Attila jelentős eredményeket ért el fél év alatt a kommunikációnk területén. De azt is eredményként könyvelhetjük el, hogy az igazgatót a tavasszal megalakult Roma Szakkollégiumi Tanács tagjai közé nevezte ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások korábbi minisztere.

 

A tavaszi félév legnagyobb horderejű eseménye a JövöKépZés címet viselő konferencia volt – milyen eredményekkel zárult?

 

A konferencia több, mint száz résztvevője nem csak Debrecenből és környékéről érkezett, hanem a környező országokból is. Az esemény arra kereste a választ, hogy országos szinten milyen eredményei vannak a kormány hátrányos helyzetűek segítésére vonatkozó stratégiájának, illetve helyi, debreceni vonatkozásban miben áll a város hosszú távú fejlesztési elképzelése, különös tekintettel a magasan képzett emberi erőforrást igénylő gazdasági fejlesztésre. Azt is hallhattuk, hogy mi a szerepe a Debreceni Egyetemnek és a roma szakkollégiumoknak a régió tudományos-műszaki-gazdasági fejlesztésében, valamint hol tart a Magyarországi Református Egyház cigánymissziós stratégiájának megvalósítása, továbbá a Debreceni Református Hittudományi Egyetem képzésén belül mi a szerepe a romológiának. Több kutatás eredményével is megismerkedhettünk, melyek a fiatalok jövőképével, motivációjával, tehetséggondozásával foglalkoztak. A konferencia bepillantást nyújtott a WISZ fejlesztési tervébe, azon belül a „Habiszti - Cigány társasjáték” fejlesztésébe is. A programot több szakmai műhely zárta.

 

Milyen tervek vannak jövőre vonatkozóan a szakkollégiumban?

 

Tevékenységünk bővítése, hálózatos kapcsolatrendszerünk kiterjesztése annak érdekében, hogy a motiváció, és a hátrányok kompenzálása folyamatosan kísérje az arra szorulókat, nyilvánvaló fejlesztési irányunk. Ugyanakkor a társadalom egészét szeretnénk megszólítani több programunkkal, hogy még nagyobb nyitottságot, érzékenységet, empátiát mutasson, éljen meg, nem csak a hátrányos helyzetűekkel szemben, hanem egyáltalán is. Csak egy olyan társadalom víziója lehet számunkra előre mutató, ahol az individualizálódással és az önzéssel szemben, az együttérzés, a másik iránti tisztelet, megértés, bizalom és szeretet válik meghatározóvá. Valljuk be, ezeket a fogalmakat is ritkán használjuk, nemhogy megélnénk, vagy eleve lejáratottnak, lecserélendőknek gondoljuk. 

 

Otthont, befogadó közösséget és programot szeretnénk biztosítani a nyelvvizsgát, emelt szintű érettségit nem szerzett hátrányos helyzetű, elsősorban cigány fiataloknak, akik a középiskolai tanulmányaikat befejezték. Nyitott információs napokat szervezünk a WISZ bemutatására, ahová olyan lelkészeket hívunk meg, akik szolgálnak a cigánymisszióban, és olyanokat is, akik nem, aztán híres, értéktudatos roma közszereplőket szólaltatunk meg nyilvános programokon.

 

Ezek mellett hozzájárul-e még a WISZ valamivel a társadalom érzékenyítéséhez? 

 

Jelenleg is fejlesztjük, és az ősz folyamán kiadjuk a már említett, „Habiszti” nevű, a cigány kultúrát bemutató kártyajátékunkat. Szervezünk olyan programokat, melyek révén fiatalokat szeretnénk empatikusabbá, érzékenyebbé tenni a társaik iránt, ennek egyik formájaként középiskolai osztályokat keresnek meg érzékenyítő programokkal szakembereink, az iskolai agresszió csökkentése céljával. Már rendeztünk, de még fogunk több alakalommal cigány táncházat is – bízunk benne, hogy ezekkel a programokkal hozzá tudunk tenni társadalom befogadóbbá válásához. 

 

Dezső Attila
Fotó: Vargosz, Dezső Attila

Partnerek