Ösztöndíj program

A WISZ hallgatói teljesítményalapú differenciálással kapnak ösztöndíjat. A támogatás az egyén felelősségvállalására épít, azt értékeli, hogy a szakkollégista a saját fejlődése, egyetemi és szakkollégiumi előmenetele érdekében milyen erőfeszítéseket tesz meg. Ez a pénzbeli támogatás nem szociális juttatás.

A mértékét a következő fő szempontok szerint határozunk meg:

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hallgatóink a felsőoktatásban nyújtott teljesítményük mellett, a Szakkollégiumban is jól teljesítsenek. Azaz teljes értékű munkát végezzenek, konstruktív hozzáállást tanúsítsanak, valamint részt vegyenek a közös tanulmányi munkában és programokon, a számunkra külső fél által szervezett rendezvényeken, kihasználják a nyelvtanulásban felkínált lehetőséget. Valamint értékeljük a szakkollégiumi életben való konstruktív részvételt. Mindezeket, és az ezekben való fejlődést figyelembe vesszük a teljesítményük értékelésekor.

A félévre folyósítandó ösztöndíj összege az előző félévi teljesítmény alapján kerül megállapításra. A félév során a hallgató havonta azonos összegre jogosult. Azonban ha a hallgatói teljesítmény kiugróan javul, vagy romlik lehetőség van az ösztöndíj mértékének változtatására a Szakkollégiumi Tanács döntése alapján.

Az újonnan belépő hallgatók automatikusan maximális értéket kapnak azokon a területeken, ahol nincs megelőző teljesítményük (pl. a WISZ képviselete külső fórumokon – disszemináció).

Partnerek