FELVÉTELI

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium következő felvételi eljárása 2021 januárjában lesz.

A felsőoktatásban résztvevő, elsősorban cigány/roma származású és/vagy hátrányos helyzetű fiatalok számára kínálunk lehetőségeket: jelentős ösztöndíjat, kollégiumi elhelyezést egy kényelmes kollégiumban, a tanulmányaik további támogatását (pl. mentor, nyelvtanár…), támogatást a munkahely megtalálásához (pl. gyakornoki program), valamint egy nagyon jó közösséget, remek programokat.

A szakkollégiumi felvétel után esetlegesen megmaradó szabad kollégiumi kapacitás erejéig, felveszünk a WISZ programjában részt nem vevő, felsőoktatási hallgatókat csupán kollégiumi lakónak is.

Jelentkezés a Szakkollégiumba:

Az érdeklődők a Szakkollégium honlapjának felvételi felületéről (ide kattintva elérhető) juthatnak a felvételi adatszolgáltatás felületére, adhatják be jelentkezésüket adataik megadásával, illetve a bekért dokumentumok feltöltésével. Az érvényes jelentkezéshez a hallgató köteles csatolni a felvételi hirdetményben megjelölt iratokat.

A szakkollégiumi programba jelentkező hallgató jelentkezésekor nyilatkozik, hogy cigány származásúnak vallja-e magát, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű-e. Utóbbiakhoz csatolja a jegyzői igazolás másolatát. A felvételi eljárás során előnyt jelent a benyújtott vallástanári/lelkészi ajánlás.

Amennyiben a hallgató valamely okiratot elmulasztja, vagy nem tudja becsatolni, annak pótlására a Szakkollégium felhívja a figyelmét, de köteles a hiányzó adatokat, dokumentumokat legkésőbb a felvételi vizsga napján a Felvételi Bizottság rendelkezésére bocsátani.

A felvételi vizsga legfontosabb elemei:

A jelöltet ezt követően egyénileg is meghallgatja a Felvételi Bizottság, a tanulmányi eredmény, az írásbeli feladat és a közös munka bemutatása mellett, e beszélgetés ismeretében győződik meg a jelölt motiváltságáról és alkalmasságáról.

Döntés a felvételről

A Felvételi Bizottság, valamennyi jelentkező felvételi vizsgáját követően, értékeli a jelentkezők teljesítményét, elkötelezettségét a Szakkollégium céljait illetően. A benyújtott dokumentumok és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján meghozza a felvételi határozatot.

A Felvételi Bizottság a döntés eredményéről 8 munkanapon belül írásban értesíti a jelentkezőket.

Partnerek